SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 75)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 1 - KZP-PO4-SC411-2023-80/DHM8 výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
1 výroba elektr. energie z obnoviteľ. zdrojov Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: AMAZON s.r.o.
0 €
600/385/2022/2 záložná zmluva- 16BJ Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
0 €
č. 1 úver- 16BJ Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
0 €
546/2023 prekládka hniezda bociana Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
0 €
č.1 k Zmluve o úvere nájomné byty - 16BJ - úver ŠFRB Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
1 313 671 €
č.1 projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipeľ medzi SK-HU Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: BVT-STAV s.r.o.
566 361.30 €
10/2023 za služby projektového manažéra-riadenie projektu Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
9 000 €
523014284 dodávka vody verejným vodovodom Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0 €
92023 zber použiteľného textilu Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
0 €
zo dňa 12.9.2023 nájom Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: Rimskokatolícka cirkev, farnosť Ipeĺské Predmostie
1 €
7-2023 audit účtovnej závierky Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: Ing. Marián Faško PhD
1 620 €
KZP-PO4-SC411-2023-80/DHM8 výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23 267.40 €
IROP-Z302091DCI2-91-108 realizácia projektu Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
26 000 €
8/2023 nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
4 nájomné byty Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: BVT-STAV s.r.o.
1 536 159.74 €
2023-8 úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: KOSIT WEST s. r. o.
0 €
01-2023 prestavba MŠ v obci Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: TIOR s.r.o.
142 799.99 €
8188/2023 dôveryhodné služby Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
585/2023/ODDDO dotácia Odb.: OBEC Ipeľské Predmostie
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
700 €
Generované portálom Uradne.sk