• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
img.phpg

Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Ipeľské Predmostie č. 133/1
991 10 p. Veľká Ves nad Ipľom

Starosta: Viktor Lestyánszky

Zástupca: Július Szabó

Poslanci OZ:

Magdolna CZIBULYA
Peter DÚLÓ
Ján HARASZTOSÁN
Katarína KRUPČIAKOVÁ
Agneša PÁSZTOROVÁ
Július SZABÓ
Gabriel VARGA

Kontrolór: Mgr. Kristína ZVAROVÁ

Pracovníčky OcÚ:

Agneša Dúlóová

Zuzana Záhorská

Žaneta Hárfaiová

Judita Šiketová

Júlia Šťastná

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Správy SME: