• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
img.phpg

Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Ipeľské Predmostie č. 95
991 10 p. Veľká Ves nad Ipľom

Starosta: Viktor Lestyánszky

Zástupca: Gabriel Varga

Poslanci OZ:

Róbert ANTALIC
Magdolna CZIBULYA
Peter DÚLÓ
Mgr. Marián HOCSÁK
PhDr. Katarína KRUPČIAKOVÁ
Agneša PÁSZTOROVÁ
Gabriel VARGA

Kontrolór: Ing. Edita Tóthová

Pracovníčky OcÚ:

Agneša Dúlóová

Zuzana Záhorská

Mgr. Tünde Ványi Flok

Emese Hornyák

Mária Kováčová

Natália Zvara

Priska Abelovszká

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár: