SlovenskýSlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  12. DEC 2023
 • Plasty
  nenaplánované
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
IPEĽSKÉ PREDMOSTIE Počasie

OBEC Ipeľské Predmostie

Stredoveké Ipeľské Predmostie sa v archívnych dokumentoch objavuje od roku 1252 a to pod názvom HYDVEG. Nie je to však rok založenia obce, pretože osídlenie v tejto kultúrnej lokalite je prastaré, doložené od mladšej doby kamennej. V stredoveku obec patrila komitátnemu hradu Hont, stredisku niekdajšej Hontianskej stolice, či Hontianskej župy.

V roku 1252 ju kráľ Belo IV. daroval hontianskemu komesovi (županovi, grófovi) Mykovi. Význam obce vzrástol v 14. storočí, keď sa tu konávali stoličné zhromaždenia, kongregácie hontianskej šľachty.