MagyarMagyarEnglish

Községi Hírek

HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS

 • nový článok
  nem tervezett
 • Kommunális
  25. JÚN 2024
 • Műanyagok
  21. JÚN 2024
 • Papír
  02. JÚL 2024
IPEĽSKÉ PREDMOSTIE Időjárás

OBEC Ipeľské Predmostie

Stredoveké Ipeľské Predmostie sa v archívnych dokumentoch objavuje od roku 1252 a to pod názvom HYDVEG. Nie je to však rok založenia obce, pretože osídlenie v tejto kultúrnej lokalite je prastaré, doložené od mladšej doby kamennej. V stredoveku obec patrila komitátnemu hradu Hont, stredisku niekdajšej Hontianskej stolice, či Hontianskej župy.

V roku 1252 ju kráľ Belo IV. daroval hontianskemu komesovi (županovi, grófovi) Mykovi. Význam obce vzrástol v 14. storočí, keď sa tu konávali stoličné zhromaždenia, kongregácie hontianskej šľachty.